CÁ TRẮM CẮT KHÚC AA

85,000

– Thành phần: Cá Trắm được nuôi bán tự nhiên trong lòng hồ thủy điện theo
đúng tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản hữu cơ đã được cấp phép số
19/2020/NNPTNT ngày 16 tháng 7 năm 2020 về cơ sở đủ điều kiện an toàn
trong nuôi trồng thủy sản.
– Quy cách, chủng loại:
Kích cỡ cá Size 2kg/con đến 3,5kg/con.
Kích cỡ cá Size 3,5kg/con đến 5kg/con.
Kích cỡ cá Size 5kg/con đến 7kg/con.
Kích cỡ cá Size 7kg/con đến 10kg/con.

Danh mục: