RUỐC CÁ LĂNG AA

130,000

TCB CÁ RUỐC CÁ LĂNG AA
– 100g nguyên chất , làm sạch , File
– 200g /hộp, 500g/hộp hoặc theo yêu cầu khách hàng. Sử dụng bao bì PA, PE đảm bảo chất lượng chứa đựng VSAT thực phẩm.

Danh mục: